രണ്ട് വിവാഹം, മദ്യത്തിന് അടിമ, വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ..!! മീര ജാസ്മിൻ ഇനി സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ?

മഞ്ജു വാര്യർക്കും ശോഭനക്കും ശേഷം മലയാളികൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു നായികയായിരുന്നു മീര ജാസ്മിൻ